Impliciete kennis overdragen of juist niet.

Iedereen kent ze, de vakvrouwen en – mannen die schijnbaar intuïtief de juiste beslissingen nemen. Met jarenlange ervaring, probleemoplossend vermogen en creatief denken zijn deze mensen de personificatie van praktisch slagvaardig leiderschap – geen managementtheorie kan daaraan iets veranderen.

De mate waarin de over te dragen kennis impliciet is, en een leermeester er in slaagt (of wil slagen juist díé kennis over te dragen, is van sterke invloed op het succes van een leerling (naast diens bereidheid om te leren) maar ook op het succes van een bedrijf.

Casus EL-productions
EL-productions, een producent van (die worden gebruikt in o.a. dashboards) nam een deel van bedrijf over met de naam Grimes over. De Grimes machines werden bij EL-productions geplaatst. Daarvoor huurde het bedrijf ook supervisoren in van het overgenomen bedrijf. Tijdens de trainingsfasen had de afdeling die de nieuwe machines beheerde geen problemen met de overgenomen machines. Toen echter de supervisoren vertrokken, begonnen diezelfde machines defecte lampen te produceren. Ondanks alle documentatie was er geen cruciale operationele kennis (lees: de échte ‘geheimen van de smid’) overgedragen en opgedaan. Er bleek te weinig rekening gehouden met de impliciete kennis van de supervisoren.

Waarom geen overdracht?
Het kan om diverse redenen moeilijk zijn om de impliciete elementen van kennis over te dragen.

  • De ervaring kan niet direct worden weergegeven (bijv. hoe je moet fietsen, een schoenveter knopen etc.).
  • De expert heeft nooit geprobeerd om het expliciet te maken.
  • De organisatie zélf heeft nooit gestimuleerd en geholpen deze kennis expliciet te maken (door bijv. modeling-experts te benutten).
  • Er zijn beloningen verbonden aan het impliciet houden van kennis (zoals bijv. in bepaalde consultancy-bedrijven  waarin status afhankelijk is van de vraag of je de beste bent)
  • De kennis is nog te primitief om goed gestructureerd te zijn.

Meer weten?
Meesterschap: ervaringswijsheid en de continuïteit van organisaties.
Auteurs: Dorothy Leonard & Walter Swap

Via Bol.com

Meesterschap
Dorothy Leonard & W. Swap
Via Managementboek.nl
Inhoudsopgave
Voorwoord
1. Het belang van het cultiveren en overdragen van meesterschap
2. Meesterschap creëren door middel van ervaring
3. Deskundigheid: meesterschap ontwikkelen en tot uiting brengen
4. Meesterschap samenbrengen
5. Opvattingen geven vorm aan meesterschap
6. Sociale invloeden.
7. Meesterschap overdragen
8. Meesterschap reconstrueren door middel van begeleide ervaring
9. Meesterschap cultiveren
Bijlage: Het ondernemersonderzoek
Noten
Literatuur
Register
Zie verder: http://www.managementboek.nl/boek/9789047001515/meesterschap_dorothy_leonard?affiliate=1910