Informatie versus kennis over ‘positief denken’.

Het boek "The Secret" is een bestseller. Pratend over de 'law of attraction' wordt er ingegaan op de wijze hoe we de wereld scheppen met onze eigen gedachten. Een meer diepgaand boek zoals 'het intentie-experiment' van Lynne McTaggart laat met gefundeerd wetenschappelijk bewijs zien hoe gedachten een invloed uitoefenen op de wereld.
Over gedachtenkrachten is de laatste decennia een immens uitgebreide literatuur ontstaan. Een van de allereersten was de Amerikaan Napoleon Hill, die de denkstructuren van topondernemers zoals Edison en Henry Ford onderzocht, waarbij hij van de laatste de beroemde uitspraak optekende 'íf you think you can't, you can't, if you think you can, you can'.

Iedereen weet eigenlijk wel dat gedachten krachten zijn. Gedachten veroorzaken reacties in het lichaam. Denk eens aan een citroen. Stel je voor dat je 'm doormidden snijdt. Ruik er in gedachten aan. Stel je nu voor dat je druppels ervan in je mond perst. Van de meeste mensen beginnen de speekselklieren al te werken bij deze voorstelling.
Gedachten beïnvloeden je emoties. Denk eens aan iemand waar je veel van houdt. Wat voel je daarbij nu? Denk eens aan iemand die je haat. Wat voel je dáárbij?
Denk nu eens aan je meest favoriete natuurplek. Waar is die? Voel hoe die plek op je inwerkt.
Alleen al deze eenvoudige vragen laten je ervaren wat gedachten met je kunnen doen.

Toch lukt het de meesten niet om positieve gedachten te scheppen en die voor zich te laten werken. Wat vergeten wordt is dat positief denken een vak is dat je moet leren. De eerdergenoemde Napoleon Hill heeft er jaren over gedaan en liet zien dat er niet alleen onderzoek van jezelf voor nodig is (hij koppelde aan positief denken een belangrijk aantal aanvullende lessen) maar dat er langdurige oefening in de praktijk bij komt kijken. Dit naast regelmatige zelfreflectie. 
Beheersing over je denken ontstaat niet zomaar. Vergelijk het met het verschil tussen informatie hebben versus kennis bezitten over een bepaald onderwerp. 'Hé?', hoor ik je nu denken,' wat heeft dat er mee te maken?' 

Informatie versus kennis.
"we verdrinken we in informatie, maar hunkeren we naar kennis", zei trendwatcher John Naisbitt eens. Hendrik van Dijk, een bekend ondernemer uit Gemert, was de eerste die me een écht wezenlijk besef gaf dat van het verschil tussen ‘informatie’ en ‘kennis’.
Tijdens een van onze gesprekken vroeg ik wat voor hem persoonlijk ambachtelijke kennis betekende. ‘Voor mijzelf begint dat met informatie over enkele wiskundige formules die te maken hebben met onder andere oppervlakte en volumeberekeningen en informatie over bepaalde materialen’, zei hij,’Op het moment dat ik met die informatie iets ga DOEN in de praktijk ontstaat er voor mij kennis. Dan wordt er aan die informatie een andere dimensie, een praktische ervaring toegevoegd. Dan ontstaan ‘de geheimen van de smid’: een soort kennis met een grote ‘K’ die je niet van de ene dag op de andere opdoet maar door heel lang met die informatie in de praktijk bezig te zijn en te combineren.
Eigenlijk geldt voor Hendrik de Kennisformule:

K = I(formatie) x D(oen) X C(ombineren met mensen en middelen)

Er is één ding wat je zonder meer van Hendrik kunt zeggen. Hij is een constructieve, combinerende, positieve denker én doener. Niet voor niets komt hij steeds weer met nieuwe ondernemersideeën voor talloze problemen (= denken) die hij uittest en uitwerkt in de materie/praktijk (= doen/combineren).

Positief denken als vak.
Iets vergelijkbaars zie ik bij positief denken. Hoe vaak zie je niet dat mensen naar een seminar gaan over ‘positief denken’, daar een kick van krijgen en vervolgens geen vruchten kunnen plukken van dat positieve denken. Het is net zoals Hendrik dat al aangaf. Je kunt informatie hebben over positief denken maar dan moet je het nog leren (GAAN!) toepassen in de praktijk. Met andere woorden, er honderd boeken over lezen of cursussen over volgen, helpt niet als je er vervolgens niet mee gaat werken, iets mee dóen, om uit te vinden hoe het voor jou werkt.

Dat gaat niet van de ene op de andere dag (zelfs niet van de ene maand op de andere maand), maar is wel te leren. Zelfs noodzakelijk om te leren. Zoals de titel van een ander bekend boek luidt 'you can't afford the luxury of a negative thought' (auteur: Peter McWilliams). Als je permanent een negatieve denkgewoonte hebt, tast het je fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel aan. Net zoals een permanente positieve denkgewoonte je in de loop van de tijd in positieve zin gaat beïnvloeden.

Positief denken is niet persé scheppend denken.
Wellicht nog een kleine nuance hierbij. Positief denken hoeft niet altijd 'creërend' denken te zijn alhoewel ze vaak een relatie met elkaar hebben.
Professor Victor Frankl, een man die jaren lang in een concentratiekamp leefde, bleek juist in zo'n situatie een verrassend optimistische opinie te ontwikkelen omtrent het vermogen van de mens zich boven zijn lijden te verheffen. Maar dat wil niet zeggen dat hij zijn denkgeest gebruikte om nieuwe producten te scheppen.

Neem ook weer Hendrik van Dijk. Ook al kan hij bijv. de situatie niet veranderen dat zijn hart nog maar voor 30 % functioneert. Hij kan in die situatie positief over zichzelf blijven denken. Tegelijkertijd heeft hij nog altijd een vorm van positieve scheppende denkkracht die mogelijkheden verkent. Hiermee kan hij van achter zijn bureau nieuwe dingen creëren in zijn denkgeest en laten vormgeven in de materie. Dat doet hij dus ook.

Tot slot.
In de kleine oefeningen boven heb je al kunnen ervaren dat gedachten een behoorlijke invloed op je hebben. Wil ik hiermee zeggen dat 'positief – denken – als – aan – te – leren vak' dé oplossing voor alles is. Nee, verre van dat. Maar dat het een wezenlijk verschil maakt in je leven, dat staat voor mij als een paal boven water.