Kennismanagement bij het Rijk.

Een aardige afstudeerscriptie van Roderick Oe die geschreven is in het kader van de afronding van de studie Bedrijfskunde, met als specialisatierichting Management of Change, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

De centrale probleemstelling van zijn onderzoek luidt: Hoe kunnen ministeries kennismanagementinitiatieven categoriseren, zodat er een beter inzicht verkregen wordt in de manier waarop kennismanagement toegepast kan worden in de organisatie?

Aanleiding voor zijn onderzoek was voornamelijk de invoering van het thema ‘duurzame en flexibele inzetbaarheid van medewerkers’ in het personeelsbeleid van de Rijksoverheid. Dit heeft als doel om de productiviteit en multi-inzetbaarheid
van ambtenaren te verhogen. Kennismanagement wordt in dit traject als een hulpmiddel richting de oplossing gezien en behoeft daarom nader bekeken te worden. Over het algemeen staat kennismanagement op verschillende plekken bij het Rijk nog in de kinderschoenen. Vrijwel op geen enkel departement of directie is kennismanagement een vast en structureel onderdeel van de organisatie. Zie verder: Kennismanagement bij het Rijk