Tien methoden om kennis te borgen.

Twee miljoen jaar ervaring. Daar kom je ongeveer op uit als je het aantal ambtenaren bij departementen, uitvoeringsorganisaties en inspecties vermenigvuldigt met de gemiddelde werktijd bij het Rijk. Onvoorstelbaar hoeveel kennis er daarmee in huis is. De vraag is: weten we die ook te benutten? De Rijksoverheid zet verschillende methodes in om ‘hoofden leeg te schudden’. Dat is relevant als een expert met pensioen gaat, als je een nieuwe collega wilt inwerken, als je samen wilt reflecteren op een project, programma of werkwijze. Kortom, als je wilt leren van elkaar. In deze uitgave zetten medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 10 van die methodes op een rij. Van Expert Debrief tot Krachtenveldanalyse, van Introductiedossier tot Gateway Review. Niet als uitputtend overzicht, meer ter inspiratie. Om er zelf wijzer van te worden, om je collega’s op te attenderen en om er je voordeel mee te doen in je organisatie.
Klik op: Tien methoden om kennis te borgen

Noot MH: Een van de methoden die door BZK-collega’s is beschreven (op hoofdlijnen), is de Vaardigheidsanalyse-Methode van Max Herold. Daarmee is fundamentele ’tacit knowledge’ expliciet te maken. Klik voor meer informatie over die methode op: Vaardigheidsanalyse: Scientific (Knowledge) Management Next generation