De kracht van platformstrategie.

Kopen in winkels en rechtstreeks bij producenten doen we steeds minder. Het businessmodel van nieuwe spelers als Alibaba, Uber en Airbnb gaat uit van tweeweg platformstrategieën, die veel leveranciers met veel klanten verbinden. Hun businessmodel is niet alleen gebaseerd op transactiewinsten (kostprijs + winst = verkoopprijs), maar ook op andere winstmogelijkheden zoals aantrekkelijkheid, service en advertising. De platformstrategie leidt tot disruptie in veel markten. Een nieuwe strategie is vaak nodig voor bestaande bedrijven, winkels, gemeenten en zorginstellingen om de toekomst veilig te stellen.

Cor Molenaar is buitengewoon Hoogleraar eMarketing aan de RSM Erasmus Universiteit. Hij bestudeert vooral het menselijk gedrag beïnvloed door de toepassing en adoptie van technologie. Hij heeft bestsellers op zijn naam staan als ‘Het einde van de massamarketing’ en ‘Het einde van winkels?’.

Meer weten?
De kracht van platformstrategie: Het is buigen of barsten.
Auteur: Cor Molenaar
Amsterdam: Boom Uitgevers, 2017, 190 pagina’s
Klik op: https://www.managementboek.nl/boek/9789024408696/
de-kracht-van-platformstrategie-cor-molenaar?affiliate=1910
 

Een platform brengt via het internet meerdere aanbieders en vragers bij elkaar. Dus niet meer volgens de traditionele manier waarbij via een (web)winkel één aanbieder producten en diensten aanbiedt. Vaak op een specifiek terrein of een keten van producten en diensten, Priceline.com regelt bijvoorbeeld vliegtuigtickets, hotelreserveringen, huren van een auto en reserveren van een restaurant. Het zijn ontmoetingsplaatsen die contacten faciliteren door zoek- en suggestiediensten, door informatie gecreëerd uit databases, door betalingsmogelijkheden en marketingcommunicatie. Deze ontmoetingsplaatsen zijn disruptief omdat zij oude businessmodellen irrelevant maken. Zo kunnen vragers een heel specifiek aanbod krijgen vanuit verschillende aanbieders gebaseerd op hun wensen. Als je als klant weet wat je wilt biedt het platform vervolgens betrouwbare betalingsfaciliteiten en kan de koop gesloten worden. Door te analyseren wat klanten willen ontstaan overzichten van trends die aanbieders dan vervolgens weer kunnen gebruiken. Hoe meer klanten gebruik maken van platforms hoe interessanter de informatie wordt voor aanbieders en adverteerders. Het verdienmodel van een tweewegplatform is daardoor niet alleen gebaseerd op verkooptransacties maar vooral op informatie. Voor bedrijven is het interessant om via deze weg producten aan te bieden. Met name ook kleine bedrijven kunnen hierdoor meedoen in een globale markt. Gemakkelijk toetreden van zowel vragers als aanbieders is kenmerkend voor tweeweg platformen.

Een interessante vraag is hoe je vanuit een oud transactiemodel kunt concurreren tegen deze nieuwe businessmodellen. Dat vraagt om een heldere strategie uitgaande van eigen kracht en goed inzicht in de markt. Dat is lastig in een buitengewoon dynamische omgeving. Dynamisch omdat er in technologische ontwikkelingen sprake is van exponentiële groei. Vier strategieën zijn mogelijk: een lage prijsstrategie, zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen, aanpassen van het businessmodel of een platformstrategie.

Het boek van Cor Molenaar geeft een overzicht van wat er momenteel in de markt gebeurt en wat de impact daarvan is. Dat er sprake is van disruptie is helder geanalyseerd. Ook geeft hij aan wat de problemen zijn waar bestaande organisaties tegenaan lopen als ze willen veranderen. Het valt niet mee om van een oude naar een nieuwe werkwijze om te schakelen. Nieuwe bedrijven hebben het daarin makkelijker omdat zij niet hoeven om te schakelen. Hoewel niet altijd makkelijk te volgen geeft het boek geeft inzicht in een toekomst die zich nu al helder aandient voor wie het wil zien.

Bert van Ravenhorst,
November, 2017