Van ideeënbus naar crowdsourcing: klant als motor van de wikinomie.

Samenvatting en bewerking van het artikel ‘Bedrijven beginnen crowdsourcing te ontdekken: laat de klant het werk doen’. Emerce, juni 2008. Geschreven door Marlies Klooster die Rubens Nieuwenhuis voor de informatie in dit artikel interviewde.

Op de laatste Emergence eDay was de Australische ICT expert Liam Mulhall voor velen dé grote attractie. Hij vertelde enthousiast over zijn bierbrouwerij die hij zonder ondernemingsplan of startkapitaal in 2002 opzette. Hij had geen enkel verstand van brouwen maar meende dat het toch relatief eenvoudig moest zijn om van vier ingredienten een lekker drankje te maken.

Zijn bierbrouwerij Brewtopia, die hij opzette, was een website waarop hij met behulp van duizenden internetters het ideale recept ontwikkelde. Het ‘opensource’- bier werd een succes, want iedereen die meedacht kreeg een aandeel in de onderneming. Het is namelijk een eenvoudig te beantwoorden vraag welk bier voormalige Heineken drinkers kiezen die nu hun eigen bier maken. En natuurlijk zal er binnen afzienbare tijd ook een open source pindakaas te verwachten zijn.

Prosumer en wikinomics.
Bedrijven moeten leren omgaan met de prosumer. De bekende futuroloog Alvin Tofler sprak reeds in het begin de jaren ’80 over de 'prosumer' als een combinatie van een producent en consument.
Je kunt hier spreken over inspelen op de wikinomics-trend. In wikinomics, wat je de gebruikersgedreven economie kunt noemen, liggen talrijke nieuwe mogelijkheden waarbij crowdsourcing een aangewezen vorm is.

Wat is crowdsourcing?
Crowdsourcing is een neologisme, gebruikt om een recente ontwikkeling aan te duiden, waarin bedrijven een grote groep individuen aanspreken voor consultancy en innovatie. Het is een ontwikkeling die voortvloeit uit de eerdere ontwikkeling van 'user generated content' (gebruikers-gegenereerde inhoud). Dat is een inhoudelijke bijdrage van een professionele of niet-professionele gebruiker aan een online medium. Dit in tegenstelling tot de traditionele manier, waar professionele mensen in dienst van een mediabedrijf de inhoud van een media produceren. Voorbeelden van user-generated content zijn bijvoorbeeld foto's, video's of audioopnames. Maar ook recensies, weblogs of recepten zouden geschaard kunnen worden onder het begrip 'user-generated content'. Wikipedia is hiervan ook een voorbeeld. De term werd het eerst gebruikt door Jeff Howe en ontstond uit een samenvoeging van de term outsourcing met crowd, het Engelse woord voor menigte.

Crowdsourcing projecten lijken sterk op open source projecten waarbij 'Crowds' bij de processen van organisaties worden betrokken. Crowdsourcing gaat uit van organisaties die uiteindelijk baat hebben bij de verbeteringen, ideeen of het werk van de community. De bijdragen kunnen beloond worden maar dit hoeft niet per se met geld te zijn

Wie komt bij uitstek in aanmerking voor crowdsourcing?
Je kunt in eerste instantie denken aan ‘fast moving consumer goods’ en aan bedrijven met een sterke product- en merkbinding zoals bijv. de Rabobank en de ABN/AMRO.
Vooral ook de ontwikkeling van nieuwe software onderdelen is een aandachtsgebied. Die zijn vrij eenvoudig in vergelijking met voedingsproducten, electronica en andere goederen. Denk bijv. aan Google Maps en Earth waarop gebruikers allerlei lagen bouwen zodat volslagen nieuwe toepassingen ontstaan. Denk dan aan bijv. Misdaadkaart.nl en Zoekallehuizen.nl

De eerste crowdsourcings-schreden.
Bedrijven die de eerste schreden op het crowdsourcingspad zetten, zijn geneigd slechts een simpele ideeënbus op te zetten. Maar crowdsourcing is meer dan dat en voor echte cocreatie volstaat zo’n ideeënbus niet. Daarvoor heb je consumenten-innovatieplatforms die actief uitnodigen tot meedenken zoals stemmen, ranken en discussiëren.

Het actief betrekken van een community gaat regelmatig mis. Juist omdat communities losvaste ‘zwermen’ zijn. Het is bijvoorbeeld bekend dat bij Wikipedia slechts één procent van de gebruikers – dat zijn de lead users – oorspronkelijke content leveren en niet meer dan negen procent ‘aanvult’. De resterende negentig procent kijkt toe. Die verhouding zie je bij alle communities.

Van crowdsourcing naar crowdfunding.
Door dit soort slimme toepassingen wordt het vinden van financiering ook anders . Bij financiële verwerving kun je op deze wijze grote groepen mensen bereiken. Financiering door de massa dus. Een methode die eveneens steeds vaker wordt ingezet. Sellaband, een platform op het internet, bijvoorbeeld biedt muziekfans de mogelijkheid om hun favoriete band te sponsoren. In een ander geval is crowdfunding gebruikt voor het verkrijgen van gelden voor een beeldententoonstelling waarvoor mensen best bereid bleken te betalen. 
In een ander geval wordt als tegenprestatie na het stortten van minimaal E 10,- toegang verleend tot bepaalde soorten software.

Terughoudendheid bij Nederlandse bedrijven.
Ook de onzekerheid over het fenomeen crowdsourcing is een belangrijke oorzaak dat het Nederlandse bedrijfsleven zich tot nu toe terughoudend heeft opgesteld. Bedrijven zijn vooral onzeker over de kosten en de juridische kant er van.
Veel bedrijven blijken wel aan de slag te willen met crowdsourcing maar stellen ook veel praktische vragen: wat zijn de drijfveren van consumenten, hoe open moet ik zijn? Moet ik met crowdsourcing werken of een-op-een. Welke impact gaat het hebben op mijn bedrijfsvoering en mijn productieprocessen?

Een advies!
Ga kijken in communities en spreek gebruikers aan op hun intellect. De praktijk leert echter dat consumenten het zelden voor het geld doen. Ze doen het ‘for me’. Het is leuk als je idee wordt opgepikt. Wel willen ze dan erkenning in de vorm van een gratis incentive bijvoorbeeld een gratis verbeterde versie van het product of het label ‘top innovator’ bij je naam op de website. Het is niet de vraag óf maar wannéér de eerste pot ‘open source’ pindakaas op de markt gaat komen.

Bronnen:
– Klooster, M. Laat de klant het werk doen. Emerce, juni 2008.
– Great Place to live – krant. Jaargang 3, uitgave 2.
Sites:
http://www.toplossing.nl/
http://rabo-innovation.hyves.nl/
http://www.fellowforce.com
http://www.doyouknowco.com/
http://nl.wikipedia.org/wiki/User_generated_content
http://nl.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing

Meer weten?
Via Bol.com
The wisdom of crowds

Wisdom of Crowds
James Surowiecki

Via managementboek.nl
Crowdsourcing
Samenvatting van 'Crowdsourcing'
U kunt video's posten op YouTube, lezersrecensies plaatsen op Managementboek.nl, nieuwe ideeën aandragen voor Google Maps en T-shirts ontwerpen voor Threadless. Wat dit fenomeen zo bijzonder maakt, is dat crownsourcing de manier verandert waarop veel bedrijven opereren. Bovendien verandert het hun relatie met klanten. Jeff Howe laat zien dat deze revolutie onze cultuur snel transformeert en introduceert een nieuwe klantendemocratie.
Inhoudsopgave
Introduction: The Dawn of the Human Network Section I How We Got Here
1 The Rise of the Amateur: Fueling the Crowdsourcing Engine
2 From So Simple a Beginning: Drawing the Blueprint for Crowdsourcing
3 Faster, Cheaper, Smarter, Easier: Democratising the Means of Production
4 The Rise and Fall of the Firm: Turning Community into Commerce
Section II Where We Are
5 The Most Universal Quality: Why Diversity Trumps Ability
6 What the Crowd Knows: Collective Intelligence in Action
7 What the Crowd Creates: How the 1 Percent Is Changing the Way Work Gets Done
8 What the Crowd Thinks: How the 10 Percent Filters the Wheat from the Chaff
9 What the Crowd Funds: Reinventing Finance, Ten Bucks at a Time
Section III Where We're Going.
10 Tomorrow's Crowd: The Age of the Digital Native
11 Conclusion: The Rules of Crowdsourcing
Notes
Acknowledgements
Index
Zie verder:
http://www.managementboek.nl/boek/9781905211159/crowdsourcing_jeff_howe?affiliate=1910