Neuro Linguïstisch Aanvaarden.

Bron: The Planet Times.

De basis van een gelukkig, gezond en betekenisvol leven ligt in het Vertrouwen dat je in jezelf neerlegt.
Bij NLA ga je ontdekken welke betekenis deze woorden voor jou in zich dragen en onderzoek je hoe jij van daaruit kunt vertrekken, om zo in contact te kunnen komen met je eigen Bron, met jouw essentie zoals je bedoeld bent te Zijn, te leven en te handelen.

Er een opschoning plaats van de diepere gevoelsmatigheid die we allemaal als mens in ons dragen. Het is díe diepere gevoelsmatigheid die ons verbindt met onze geest en met de hoogste niveaus van ons bewustzijn, daar waar onze diepere innerlijke kennis ligt opgeslagen. Die diepere gevoelsmatigheid in ons is doorgaans bij elk mens, overschaduwd door lagen van angst, teleurstelling, verdriet, boosheid, jaloezie, afgunst of andere belemmerende karakterologische eigenschappen als trots, arrogantie of koppigheid.

Het zijn die aspecten die vaak al vroeg in ons leven, door de manier waarop je opgroeit en de gebeurtenissen die er plaatsvinden, de basis gaan vormen waarop jij je leven verder gaat opbouwen. Aan de schaduw van het leven ontkom je natuurlijk niet, want immers liggen daarin ook de ‘lessen’ en de ‘inzichten’ verscholen. Maar het knelpunt zit er vaak in dat we als mens doorgaans niet goed begeleid worden in het omgaan met deze moeilijkheden. Voordat we het weten gaan ze hun eigen leven leiden en hun eigen paden en patronen vormen, die ons leven kunnen gaan beheersen. Terwijl we opgroeien en ons verder ontwikkelen ‘cultiveren’ wij in ons karakter bepaalde eigenschappen die ons helpen ‘overleven’ in deze vervuilde wereld.

De bedoeling van het leven is niet ‘overleven’, maar juist leren te leven volgens ons eigen Innerlijke pad en onze Goddelijke natuur. Vanuit dat contact met je Zelf en in verbinding met je eigen Bron en de Goddelijke Bron kan er harmonie en vrede in jezelf ontstaan en kun je ook in moeilijke tijden op de juiste manier handelen en achter jezelf gaan staan.

Neurolinguïstisch aanvaarden
NLA staat voor Neuro Linguïstisch Aanvaarden, anders dan in bijvoorbeeld NLP wat staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Daarin zit het wezenlijke verschil.

Ons neurologisch zenuwstelsel verwerkt alle zintuiglijke waarnemingen die wij opvangen uit de wereld om ons heen. De neurolinguistiek houdt zich bezig met de woordverwerking en zinsverwerking die door deze waarnemingen in de hersenen plaatsvinden. Het zijn de circuits, netwerken en mechanismen in de hersenen die betrokken zijn bij het begrijpen en produceren van woorden en zinnen en de hieraan gekoppelde cognitieve processen. Iemands perceptie en geheugen wordt hierdoor gevormd.

Bij Neuro Linguïstisch Programmeren onderzoek je jouw model van de wereld en hoe, wat en op welke manier jij communiceert met de wereld om je heen. Ongewenst gedrag of belemmerende karakterologische eigenschappen ga je onderzoeken en mentaal- emotioneel herprogrammeren, door middel van verschillende strategieën, zodat er uiteindelijk gewenst gedrag en dus een gewenste uitkomst komt.
 
Bij NLA gaat het een aantal niveaus dieper. Hier is niet het programmeren en veranderen vanuit de wil het uitgangspunt, maar het aanvaarden van je stadium van ontwikkeling en de inzichten die je hieruit ontvangt. Het is het vanuit je hart en je diepere gevoelsmatigheid aanvaarden van je gedragingen en percepties, wat direct een zelfgenezend effect heeft op jouw neurologische zenuwstelsel. ‘Verkeerde’ verbindingen van receptoren in de hersenen worden door het stelselmatig aanvaarden vanuit Liefde, Kracht en Vertrouwen ‘geheeld’. Ze worden zoals ze horen te zijn.

Dit is wat er bij NLA voor zorgt dat je op een grondige en diepgaande manier, je diepere gevoelsmatigheid opschoont. Deze diepere gevoelsmatigheid stelt je in staat om in contact te komen met je hogere niveaus van bewustzijn, de kennis van je geest en de kracht van je eigen Bron. In de cursus worden alle neurologische programma keuzes gevolgd zonder gebruik te maken van programmeren. Hierdoor verloopt het traject van inzichten en het hieraan gekoppelde helingsproces sneller, krachtiger en doeltreffender.

Simone Muermans
Augustus, 2011.
info@at-lantis.nl