NLP & spiritualiteit I

Eric Schneider is psycholoog, filosoof en Internationaal Trainer NLP.
Reeds tijdens zijn studies aan de rijksuniversiteit te Gent ging hij op zoek naar meer spirituele betekenis en diepgang in de menselijke geestelijke groei. Hij ontwikkelde in de loop der jaren belangrijke inzichten op dit terrein. Hij is een gerenomeerd psycholoog en therapeut, zowel in binnen-en buitenland. Hij geniet internationale faam als trainer in verandering en communicatie. Een korte bijdrage van zijn hand.
Alvorens dieper in te gaan op het verband tussen NLP en spiritualiteit is het noodzakelijk zowel NLP als spiritualiteit afzonderlijk te definiëren.

Wat is NLP?
NLP staat voor Neuro-Linguistisch Programmeren, een concreet inzicht in ons denken, voelen en handelen als mens.
De grondleggers van NLP bestudeerden in de jaren '70 mensen die met succes bereikten wat ze zich hadden voorgenomen. Zij ontdekten wat gemeenschappelijk was: effici?nte communicatie, de kunde om doelen te defini?ren, effectief optreden met elegantie.
NLP is zowel de studie, als de toepassing van deze vaardigheden en voorwaarden, waardoor dit geheel aanleerbaar wordt.
Waarom wordt NLP uitgekozen als kader voor de bespreking van spiritualiteit?
NLP kan gedefinieerd worden als een model dat ons leert te leren, een model dat kan helpen de expertise van anderen over te nemen en in het eigen leven toe te passen om op die manier een analoog succes te bereiken.
Dit betekent dat we kunnen leren van grote spirituele leraren, om zo in ons eigen leven een analoog succes te bereiken.
Zo ontstaan de mogelijkheden om op relatief korte tijd je levenskwaliteit op psychologisch en praktisch vlak aanzienlijk te vergroten, en dit op een emotioneel intelligente manier.

Wat is spiritualiteit?
Spiritualiteit heeft als zodanig niets te maken met paranormale ervaringen, speciale waarnemingen, channeling, specifieke fysieke of fysiologische ervaringen. Spiritualiteit is leren "gewoon" in je hart te zijn, is leren je Zelf te zijn.
Alle informatie en kennis die van buiten naar binnen komt, alles wat we eerst waarnemen en dus per definitie vanuit een perceptie tot ons komt heeft enkel betekenis wanneer het ons helpt dichter bij dat "zelf zijn " en de uitdrukking daarvan te komen.
Spiritualiteit is herinnering aan je wezen, aan je ware Zelf en de herkenning van dat Zelf in de andere of het andere.
Spirituele ontwikkeling is dan:
Het bewust streven naar de Hoogste Realisatie, (herkenning, herinnering) van jezelf.
Dit is : het op basis van onze ervaring bewust ontwikkelen van diepere niveaus van innerlijke vrede en liefde, het bewust leren van meer te functioneren vanuit eenheid en verbondenheid.

NLP leert ons te leren van mensen die die weg gegaan zijn, die hun spirituele ontwikkeling waar gemaakt hebben. Zo kunnen we op analoge wijze hogere bewustzijnsniveau's aanboren door gebruik en integratie van de "modellen" die NLP kan formuleren , lerend van de grote successen en spirituele ontplooiing. NLP helpt ons dus deze weg te beschrijven en te volgen zonder op welke manier dan ook in 'godsdienstigheid' terecht te komen, of ons te verliezen in welk religieus systeem dan ook. NLP ?n spiritualiteit zijn wegen van leren, z?lfervaring, z?lfexploratie, z?lfverdieping door het volgen van de voorbeelden van anderen en staan lijnrecht tegenover elke vorm van doctrine waarin we zouden moeten geloven. Met andere woorden: NLP is spiritualiteit.