Overwin (jezelf)!

In de wereld van NLP (neuro linguistic programming) zijn talloze in de praktijk geboren technieken te vinden die je kunnen helpen bij het realiseren van doelen en het constructief omgaan met innerlijke belemmeringen. Soms ontstaan nieuwe technieken door te experimenteren met combinaties van onderdelen van die al bestaande techniekjes.
Zo kwam in een gesprek met een tweetal voormalige topsporters (oud schaatster Marianne Timmer en basketbalster Chatilla van Grinsven) naar voren dat, om de echte top te bereiken, je vaak grenzen in jezelf moet opzoeken en die zien te overschrijden/doorbreken. Een wereldrecord vestig je immers niet zomaar. Het betekent ook psychologische (mentaal-emotionele) bewuste en minder bewuste belemmeringen in jezelf opsporen en daarmee aan de slag gaan. Als je een trofee in de topsport wilt winnen, betekent dat vaak iets in jezelf overwinnen.
Spelend met het woord ‘overwin’ als veranderacroniem, en bij elk woord een of meerdere vragen neerzettend, ontstond de volgende formule van vragen die je aan jezelf kunt stellen. Na die een paar keer zelf getest te hebben in de praktijk (dus niet wetenschappelijk), bleek deze ook gevoelsmatig positief effecten te hebben.
De verklaring daarvoor zit ‘m er mijns inziens in dat je ermee cirkelt (multiperspectivisch) rondom een psychologische grens/belemmering. Een item vanuit verschillende invalshoeken benaderen, levert altijd wel nieuwe aanknopingspunten op. Doe er je voordeel mee!

O = Overzicht van wat je tegenhoudt. Welke gedachten of (On)bewuste Overtuigingen dat zijn. Die ik soms nog moet Ontdekken

V = het Verschil dat het verschil maakt om jezelf te kunnen overwinnen (Waar gaat het echt om? Wat heb ik écht te overwinnen?)

E = Ecologie van de verandering. Als ik dat verschil heb gemaakt, mijn wens heb gerealiseerd, raak ik dan bepaalde voordelen kwijt die ik nu heb of levert dat nieuwe nadelen op?
Hebben andere mensen of iets daar voordeel of nadeel van als ik dat verschil heb gemaakt? Raken andere mensen of iets bepaalde voordelen kwijt die ze nu in de huidige situatie van me hebben als ik dat verschil heb gemaakt? En wat doet dat met me?
(Eventueel toevoegen aan de O van overzicht)

R = Resources/hulpmiddelen. Welke hulpmiddelen heb ik tot mijn beschikking? Wat heb ik nu al dat ik kan inzetten? Hoe organiseer ik het verkrijgen van andere gewenste hulpmiddelen?

W = Wens. Wat wil ik (echt)? Wat is eventueel het doel van het doel.

I = Inspiratie. Wie of wat kan me blijven inspireren om op koers van het overwinnen te blijven? Hoe zorg ik er voor dat dit ‘voelbaar’ en Imaginabel blijft? En ik daardoor Innovatief blijf (steeds op zoek naar mogelijkheden)

N = Nu. Wat is een eerste stap die ik nu kan zetten. Wat gaat me echt helpen dat ik zelf nu al kan doen? Wil ik die stap zetten? Kan ik die stap echt zetten? Welke eerste conditie of randvoorwaarde ga ik organiseren/creëren om me zelf te overwinnen richting mijn wens?

Max Herold
14 mei 2022