De roddelmethode.

De roddelmethode is een intervisietechniek geschikt om nieuwe invalshoeken of aandachtspunten te vinden voor een vraagstuk.

 1. Introductie
  De inbrenger vertelt zijn vraag en geeft een korte toelichting.

 2. Verkenningsfase
  De groepsleden verkennen met gerichte, open vragen het probleem op inhoud, aannames, veronderstelde oorzaken en randvoorwaarden relevant bij de vraag.

 3. Roddelfase
  • De inbrenger gaat buiten de groep zitten en luistert aandachtig.
  • De groepsleden roddelen 15 minuten met elkaar over de mogelijke achtergronden, oorzaken, te toetsen aannames en mogelijke oplossingen van het probleem.
  • De inbrenger bemoeit zich niet met de roddel, luistert en maakt aantekeningen over wat opvalt of raakt.
   NB:dit kan in meerdere rondes waarbij aangegeven wordt per ronde waar over te roddelen.

 4. Ervaring
  De inbrenger komt terug in de groep en vertelt wat hij heeft ervaren. Hoe het was om buiten de groep te zitten, wat raakte hem en wat vindt hij van de oplossing.

 5. Evaluatie
  Inbrenger en groepsleden blikken samen terug op het proces. Wat heeft het opgeleverd aan nieuwe inzichten en hoe is de ‘roddel’ door iedereen ervaren.