De wendbaarheid in beleidsfuncties van overheidsorganisaties vergroten.

Dat er een druk ligt op overheden wendbaarder te worden in veranderende samenlevingen, wordt algemeen onderschreven. De praktijk is echter weerbarstiger. In dit artikel zoek ik naar aanknopingspunten om die wendbaarheid te vergroten aan de hand van drie vragen:

  1. Welke ontwikkelingen noodzaken tot vergroting wendbaarheid?
  2. Wat verstaan we onder wendbaarheid?
  3. Hoe kan de organisatorische wendbaarheid worden vergroot? Suggesties en aanbevelingen.

Daarbij richt in me in dit artikel vooral op beleidsfuncties binnen de overheid.
Klik op: Wendbaarheid in beleidsfuncties