Management in het tijdperk van kunstmatige intelligentie.

Samenvatting van het artikel ‘De wereld van academici II – Leiderschap in het KI-tijdperk’

Geschreven door Jeroen Ansink. 
Klik op:  https://www.managementboek.nl/boekblog/interviews/
9037/de-wereld-van-academici-ii-leiderschap-in-het-ki-tijdperk 

‘Met kunstmatige intelligentie zal op den duur elke routinebaan worden vervangen door machines.’

Meer weten (boek):
Titel: Only Humans Need Apply – Winners and Losers in the Age of Smart Machines

Auteurs: Thomas Davenport & Julia Kirby

Uitgeverij: HarperCollins Publishers | 1e druk, 2016

Klik op: https://www.managementboek.nl/boek/9780062438614/
only-humans-need-apply-engels-thomas-davenport?affiliate=1910


Kunstmatige intelligentie zien als een bepaald soort medewerker

Vegard Kolbjørnsrud, assistent-hoogleraar Strategie en Ondernemerschap aan BI Norwegian Business School in Oslo geeft een eerste advies. Om machines op een efficiënte manier in de bedrijfsvoering te integreren, dienen managers daarnaast bekend te worden met de wereld van statistieken en algoritmes. ‘Hoe geavanceerder de kunstmatige intelligentie in je organisatie, hoe belangrijker het wordt om die als een speciaal soort werknemer te gaan zien. De taken die overblijven zijn namelijk zo complex dat ze alleen nog maar kunnen worden verricht als mens en machine nauw met elkaar gaan samenwerken.

‘De tijd dat managers konden zeggen dat ze geen verstand hoefden te hebben van technologie omdat ze daar een IT-specialist voor hebben, is volgens hem dan ook voorbij. ‘Dat is net zo absurd als claimen dat je niet met mensen hoeft te kunnen omgaan omdat je een personeelsafdeling hebt.’
– Vegard Kolbjørnsrud –

Digitaal Taylorisme als schaduwkant
Vegard Kolbjørnsrud verwacht ook dat nieuwe kunstmatige intelligentietoepassingen niet altijd even mensvriendelijk zullen zijn. Zo kwam Amazon vorig jaar negatief in het nieuws toen bleek dat de webgigant twee patenten had gekregen voor een polsband waarmee het gaan en staan van werknemers tot in detail gevolgd kan worden – en die iemand door vibraties tot een hogere productiviteit kan aansporen. Dergelijke vormen van digitaal Taylorisme zullen in de toekomst een parallelle trend vormen, denkt Kolbjørnsrud. ‘Verlichte managers zullen KI gebruiken om hun mensen autonoom en empowered te maken. Maar diezelfde technologie kan ook worden aangewend voor absolute controle en toezicht. Je kunt twisten over de moraliteit van zo’n bedrijfsomgeving, maar in sommige sectoren zal het lonen om te managen op basis van angst.’ 
Wat betekent dat voor de gemiddelde manager? 

Niet alleen de medewerker….
Kunstmatige intelligentie treft ook, of misschien wel juist de manager, wiens verantwoordelijkheden veel repetitiever zijn dan vaak gedacht. Uit een steekproef van adviesbureau Accenture onder bijna achttienhonderd managers in veertien landen blijkt dat de doorsnee bestuurder meer dan de helft van zijn of haar tijd kwijt is aan administratieve werkzaamheden die nu al geautomatiseerd kunnen worden, zoals het maken van budgetten, het schrijven van rapporten, en het nemen van standaardbeslissingen. 

Niet allen administratieve werkzaamheden van de manager…..
Volgens de aan Wharton University verbonden managementonderzoeker Barry Libert kan ook het formuleren van een strategisch plan inmiddels veel beter worden overgelaten aan machines. ‘CEO’s houden zichzelf graag voor dat ze een unieke strategie volgen,’ zegt Libert, die in een vorig leven adviseur was voor onder meer McKinsey en Bain. ‘Maar in werkelijkheid maken ze een keuze uit een beperkt aantal archetypes die tot voorspelbare resultaten leiden. Kunstmatige intelligentie is vele malen nauwkeuriger in het herkennen van dit soort patronen dan een mens dat ooit zou kunnen.’

Kansen voor leiders die er vroeg bij zijn
Toch biedt machineleren voor leiders die er vroeg bij zijn tal van kansen. Om bij het voorbeeld van strategie te blijven: dankzij kunstmatige intelligentie behoren tijdrovende analyses van het concurrentielandschap voorgoed tot het verleden. Zo heeft Libert voor zijn adviesbureau AI Matters een database samengesteld waarmee CEO’s hun eigen strategie kunnen vergelijken met die van zeventigduizend beursgenoteerde ondernemingen. Door te kijken naar strategische beslissingen die in vergelijkbare situaties goed hebben uitgepakt doet het algoritme vervolgens bepaalde aanbevelingen. 

Probleem: vooronderstellingen waar geen data over zijn
En Babson-hoogleraar Davenport stelt dat computers zijn weliswaar goed in het verzinnen en testen van innovaties, maar ze gaan hierbij volstrekt willekeurig te werk. Ze weten zich geen raad met vooronderstellingen waarover geen data bestaan, en kunnen je niet vertellen in hoeverre de wereld is veranderd en of de algoritmes van weleer nog van toepassing zijn. Voor dat soort inschattingen heb je toch echt een menselijk brein nodig.

Tot slot: kwaliteit van de data
Managementonderzoeker Libert, die in een vorig leven adviseur was voor onder meer McKinsey en Bain, geeft tot slot aan aan dat KI staat of valt bij de kwaliteit van je data. Elk bedrijf beschikt over massa’s informatie in spreadsheets, power point presentaties, feedback van klanten, website-statistieken en e-mails, maar slechts een handjevol heeft de stap gezet om die gegevens daadwerkelijk te oogsten en toe te passen.’ De vaart die deze ontwikkeling zal lopen, hangt af van de snelheid waar KI door het bedrijfsleven zal worden omarmd.