Organisch veranderen.

In 2018 en 2019 heeft er een groot onderzoek plaatsgevonden naar veranderdynamieken en processen bij gemeenten. Een onderzoek over hoe het er in de praktijk werkelijk aan toegaat. Veranderingen, zo constateren de onderzoekers Thijs Homan en Mario Kieft, blijken zelden het resultaat van het optreden van management en bestuur, maar veelal het gevolg van ongecoördineerde acties.
Klik op: Organisch veranderen