Durf te vragen: de kracht van sociale overwaarde.

Wie heeft er nog niet gehoord van het concept ‘Durf te vragen’? Ik (Loubna Zarrou) heb zelfs al op twitter gebruik gemaakt van #durftevragen voor hulp en hulp geboden aan anderen. Het is daarom extra leuk om het boek te lezen en op deze manier meer te weten te komen over de ontstaansgeschiedenis en tips. Een korte samenvatting van het boek met de gelijknamige titel.

De basis van Durftevragen
De basis van Durftevragen is gelegen in het feit dat wij in een wereld leven van overvloed en mensen graag anderen helpen. Daarnaast is onder invloed van informatietechnologie iedereen verbonden in netwerken.

Durftevragen ontleent daarbij zijn kracht aan de kunst van het delen. Hoe zichtbaarder je bent en hoe meer je weggeeft, hoe makkelijker het voor mensen wordt om jouw ideeën te verspreiden en hoe uitnodigender je voor hen bent om geholpen te worden.

Delen van kennis: nog nooit zo makkelijk, aantrekkelijk en voordelig!
Het delen van kennis en ideeën was nog nooit zo makkelijk en aantrekkelijk. Niet wat je hebt, maar wat je deelt is belangrijk. Het gaat niet meer om wat jij voor elkaar hebt gekregen voor je eigen gewin. Wat telt is wat jij voor de wereld om je heen, inclusief jezelf, voor elkaar hebt gekregen. Het doet er niet meer toe hoe je anderen kunt inzetten voor je eigen doeleinden, maar hoe je anderen kunt helpen met het bereiken van hun doelen door hen te koppelen aan die van jezelf. De kentering heeft al plaatsgevonden,
de manier waarop we samenleven en samenwerken is al aan het veranderen. En het is deze nieuwe manier van samenwerken die durftevragen mogelijk maakt.

Het onbeschroomd delen van alles wat je óver hebt, blijkt ook grote voordelen te hebben: delen is vermenigvuldigen. Hoe meer kennis je deelt, hoe groter de kans dat mensen terugpraten en op die manier jouw kennis weer verrijken. Bovendien verlies je je eigen kennis niet door die te delen, de kans is juist groot dat je je die kennis meer eigen maakt, dat deze beter in je systeem komt te zitten en dat je steeds meer manieren vindt om je kennis in de praktijk toe te passen.
Hoe meer ideeën je deelt, hoe groter de kans dat andere mensen hier op gaan voortbouwen, waardoor jouw idee sterker wordt. Net als bij kennis geldt dat je je idee niet kwijtraakt als je het deelt. Je hebt het zelf ook nog steeds.

Box: Van Old Boys naar New Boys Networks
‘In mijn werk als innovatieadviseur bij Syntens is netwerken belangrijk. Bedrijven, maar nog belangrijker mensen met elkaar in contact brengen omdat ze misschien iets voor elkaar kunnen betekenen. Soms breng ik hierbij zelfs mogelijke concurrenten met elkaar in contact. Ze kunne elkaar per slot van rekening beter persoonlijk kennen en bel en als er iets dwarszit.

Met regelmaat hoor ik verhalen over oude “traditionele” netwerken, ook wel old boys networks genaamd, die niets moeten hebben van LinkedIn. Ze bestaan nog steeds. Een veelgehoorde opmerking bij hen is dat ze er niet over peinzen hun netwerk open te stellen. Hun macht wordt voor een deel ontleend aan het netwerk dat ze hebben – dat is de indruk die het althans bij mij wekt. Ze besluiten weloverwogen wie ze aan wie koppelen. Besluiten worden genomen voor anderen. De jongere generatie – van geest of gewoon qua leeftijd – denkt en handelt vaak heel anders. De opkomst van zzp’ers heeft hiermee te maken.

Door sociale media als LinkedIn zijn netwerken inzichtelijk geworden en daarmee ook veel makkelijker benaderbaar. Zowel met de tools van LinkedIn als door gewoon de telefoon te pakken is het eenvoudig geworden om in contact te komen met mensen in het netwerk van een ander. Net zoals durftevragen je vraagt om zonder voorwaarden al je kennis en je netwerk open te stellen voor mogelijke oplossingen van de ingebrachte vraag, zo gebeurt dit bij netwerken ook steeds meer. Een mooie ontwikkeling wat mij betreft!

Dit is ook de reden dat durftevragensessies bij diverse Syntensbijeenkomsten zijn ingezet. Ondernemers kun je op deze manier laten zien dat je door het stellen van eenvoudige maar goede en gerichte vragen uit onverwachte hoek goede oplossingen kunt krijgen. Elke keer weer zijn de reacties onverdeeld positief.’
– Raymond Witvoet –

Sociale overwaarde
In de titel staat ook het begrip 'sociale overwaarde'. Dat is hetgene dat over is of gemist kan worden op de plek waar het nu niet van waarde is. Terwijl het door het op een andere plaats in te zetten of op een andere manier te verbinden, weer van nut kan zijn. Het gaat hierbij niet om geld (dat is zelden ‘over’), maar om materiële zaken, ideeën, toegang of vormen van hulp. Doordat iemand overwaarde deelt, draag deze bij aan het oplossen van schaarste in de wereld. Onder het motto: verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Inmiddels wordt er in heel Nederland geëxperimenteerd met het oplossen van grote vraagstukken door sociale overwaarde te benutten.

Box: Het Imago van een branche verbeteren
‘Tijdens een durftevragenbijeenkomst vroeg een van de deelnemers: ‘Hoe kan ik het imago van de verzekeringsbranche positief veranderen?’ De andere deelnemers kwamen direct met tips als: bel X (inclusief telefoonnummer), neem eens contact op met Y (inclusief e-mail) en ga eens kijken op deze website… Maar ook: organiseer een congres over dit onderwerp en nodig de grote verzekeraars uit, begin een NING-groep, stel je vraag via Twitter, bedenk een nieuwe naam voor je nieuwe rol in de verzekeringsmarkt, begin een blog over je eigen verbazingwekkende ervaringen.

Tijdens het werken aan zijn vraag had een van de collega’s de vraag ook op Twitter geplaatst, gemerkt met #durftevragen. Via Twitter kwamen er reacties en ideeën vanuit andere durftevragensessies, maar ook van anderen op het net. De ondernemer had aan het eind meer dan dertig tips en ideeën, waarmee hij dezelfde avond al aan de slag kon. Hij sprak aan het eind van de bijeenkomst ook zijn oprechte verbazing uit over de openheid, concreetheid en verrassende ideeën die hij had gekregen. Dit had hij nog nooit zo ervaren. Het was prachtig om te zien hoeveel contacten en kennis een handjevol mensen heeft als je hun een concrete vraag stelt.’
– Caroline Rijnbeek –

Hoe maak je gebruik van Durftevragen?
Het Durftevragen-team organiseert in het hele land verschillende open bijeenkomsten. Daar kun je live meemaken wat de kracht van Durftevragen is. Heb je een twitter account, dan kun je gebruik maken van #durftevragen of #dtv. Op de website van durftevragen.com  vind je ook andere voorbeelden van hashtags.

Geen vraag is te gek. In het boek zijn voorbeelden opgenomen van mensen die een baan hebben gevonden, een reis hebben gemaakt of een lift hebben geregeld door hulp te vragen.

Box: Van uitkering naar ideerealisatie via #durftevragen.
Caroline zat een paar jaar geleden op een middag uitgeblust en gedeprimeerd thuis. Ze was net ontslagen, maar ze was wel verantwoordelijk voor vier kinderen. Ze zag het even niet zitten, tot ze met haar vriendin Erna bedacht dat ze mensen in dezelfde situatie zou kunnen helpen. Niet tegen hoge tarieven, maar voor een tientje, het bedrag dat ze zelf als uitkeringsgerechtigden (ze waren beiden net ontslagen) ook nog zouden kunnen missen.

Ze namen deel aan een Durftevragen-workshop en presenteerden het plan van Tientjes tijdens Stand Up Inspiration, waar enthousiaste mensen de kans krijgen om hun ideeën uit te leggen. Binnen korte tijd was er een bedrijfsplan en groeide er landelijk belangstelling voor het initiatief. Op 10 oktober 2010 organiseerden ze zelfs een symposium voor driehonderd mensen, zonder dat het hun een cent kostte. Nationale grootheden zoals Huub van Zwieten en Marinus Knoope kwamen langs, en zelfs Carolines held Thomas Crum kwam over uit Amerika, voor een tientje.

Overal in Nederland zijn inmiddels lokale Tientjesafdelingen die promotie maken voor het concept en lokale activiteiten ontplooien. Overal worden mensen geholpen, voor een tientje.

Tips

  • Stel een duidelijke vraag. Geef ook aan waarom het belangrijk is voor jou.
  • Deel je verhaal, successen, stappen actief.
  • Onderhoud contacten met iedereen die reageert op jouw hulpvraag.
  • Wees niet teleurgesteld als je geen reactie krijgt. Blijf experimenteren met de vraagstelling.
  • Help ook anderen met hun hulpvraag als je een bijdrage kan leveren.

Box: Twitterwet
IJsland is het eerste land dat al zijn burgers heeft gevraagd om mee te denken over een nieuwe grondwet. Een website en sociale media speelden een belangrijke rol bij de totstandkoming van de tekst. In de zomer van 2011 werd de tekst voor de grondwet voorgelegd aan het parlement. Na de onafhankelijkheid van Denemarken in 1944 had IJsland de Deense grondwet behouden. Na de financiële crisis en het faillissement van spaarbank Icesave vond men het hoog tijd voor een nieuwe wet. Voor de verandering werd de tekst niet geschreven door louter ambtenaren of politici in ivoren torens, maar samen met alle 320.000 burgers van het land. Tijdens een bijeenkomst werd een basistekst besproken met 950 vrijwilligers, waarna alle IJslanders de tekst konden beoordelen. Via e-mail, Twitter, YouTube en Facebook deden duizenden IJslanders suggesties voor veranderingen.

Tot slot! Mocht je het boek zelf willen lezen, dan kun je het downloaden op de website www.durftevragen.com .

Durf te vragen
Nils Roemen en Fanny Koerts
Oktober 2011
ISBN: 9789461260048

Loubna Zarrou
Maart 2012

Meer informatie?
Via Managementboek.nl

Ongebruikte kantoorgebouwen, laptops, ideeën en contacten: samen hebben we meer welvaart en creativiteit dan we nodig hebben. In dit boek kunt u lezen hoe u deze overwaarde kunt benutten, gewoon door te vragen!
Nils Roemen en Fanny Koerts beschrijven hoe durftevragen Nederland heeft veroverd. Mede dankzij sociale media als Twitter en de hashtag #durftevragen groeide het uit van een sympathiek idee tot een fenomeen, een nieuwe manier van denken.
 
Het boek biedt praktische tips en inspirerende ervaringen van mensen die erin slaagden voor elkaar te krijgen wat ze wilden. Ontdek hoe ook u slim kunt samenwerken met mensen binnen en buiten uw netwerk.

Inhoudsopgave
Inleiding: Overvloed, waar vindt je dat?
1. Wat is er eigenlijk aan de hand?
2. Wat wil jij nou eigenlijk?
3. Hoe formuleer je een goede vraag?
4. Wie wil mij helpen?
5. En nu aan de slag
6. Stel dat iedereen durft te vragen!
7. De durftevragengereedschapskist
8. Onze vragenlijst
Leestips
Tot slot

Klik op: http://www.managementboek.nl/boek/9789461260048/durftevragen-nils-roemen?affiliate=1910