Van bezuinigen tot ontwikkelen: P&O aan zet voor een nieuwe koers in gemeenten.

Samen met Kees Koning heeft managementissues auteur Bert van Ravenhorst een boek geschreven getiteld: “Van bezuinigen tot ontwikkelen: P&O aan zet voor een nieuwe koers in gemeenten.”

Het boek gaat in op de vraag hoe gemeenten enerzijds hun bezuinigingen op personeel op een zorgvuldige manier kunnen realiseren en anderzijds de gemeentelijke organisaties toekomstbestendig kunnen maken. Deze uitdaging voor gemeenten biedt P&O-afdelingen een unieke kans om de eigen positie binnen de organisatie te versterken.

Waar van oudsher P&O vooral op tactisch en uitvoerend niveau actief is, wordt zij nu uitgedaagd om ook mee te denken over twee centrale opgaven voor colleges en directies. Personele krimp en organisatieverbetering zijn bij uitstek P&O-onderwerpen. Echter veelal wordt dit maar ten dele overgelaten aan de eigen P&O-afdelingen en wordt externe expertise binnengehaald. In het boek wordt aangegeven welke rol P&O kan vervullen en zo tevens het eigen imago kan oppoetsen. Koning en Van Ravenhorst laten er in dat kader geen gras over groeien. Een zeer uitgebreid arsenaal van toegepaste instrumenten en praktijkinterventies komen aan bod.

Meedenken over centrale opgaven vraagt wel wat van P&O. De beide auteurs laten zien dat P&O afdelingen vaak zijn verworden tot uitvoerende verlengstukken van gemeentesecretarissen. Zij zal zich moeten ontwikkelen tot strategische partner op het hoogste niveau. Daarnaast zal zij een volwaardig adviseur moeten worden voor het management om de organisatieontwikkeling mede vorm te geven. Een fundamentele omslag is daarvoor nodig. De auteurs bieden handvatten om zowel op strategisch als op tactisch en operationeel niveau een stevige inbreng te leveren. Dit zowel op personeelszaken als op organisatieontwikkeling. Tevens beschrijven de auteurs in helder bewoordingen wat de ontwikkelpunten zijn voor P&O-ers zelf en hoe zij hiermee aan de slag kunnen gaan.

Het boek is een aanrader. Het is prikkelend, vlot geschreven en gelardeerd met voorbeelden en interviews van mensen die volop in de dagelijkse gemeentelijke praktijk staan.

Enkele voorbeelden van praktijktips uit het boek:

  • In Enschedé is al in een vroeg stadium een sociaal statuut afgesloten waarin is vastgelegd dat medewerkers wel een werkgarantie maar geen baangarantie hebben bij de gemeente.
  • Bezuinigingen kunnen leiden tot overbelasting van medewerkers. Hou daarom goed de hoogte van het ziekteverzuim in de gaten.
  • Het verder onderzoeken van de mogelijkheden van flexbeheer. De flexibele schil kan vaak slimmer.  

Wie het boek wil bestellen kan dat doen bij Bert en krijgt dan als lezer van managementissues.com 10% korting op de verkoopprijs. Daarmee wordt de prijs  € 15,75 + verzendkosten, te bestellen op het mailadres: bert.van.ravenhorst@upcmail.nl 

Max Herold
mei, 2011