Bestuurs-Effect-Rapportage Coalitie-afspraken.

Een in bestuurlijk opzicht novum mag je deze Bestuurs-Effect-Rapportage Voorschoten wel noemen. Niet dat gemeenten nooit evaluaties uitvoeren, zie bijvoorbeeld maar wat gemeentelijke rekenkamers zoals produceren, maar een brede evaluatie van de belangrijkste coalitieafspraken is voor zover mij bekend nog niet eerder vertoond.

Volgens mij kan de gemeente Voorschoten er heel wat van opsteken. Natuurlijk komt een mager resultaat niet plezierig over, maar je kunt het ook zien als een goede voorzet om het in de volgende raadsperiode beter aan te pakken. Wat dat betreft komt deze rapportage precies op tijd, namelijk een paar maanden voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Het mooie van deze rapportage is dat is uitgegaan van concrete beloften uit het coalitie-akkoord. Er zijn geen ingewikkelde analyses nodig om na te gaan wat hiervan terecht is gekomen. Opvallend vind ik wel, dat op geen enkel terrein de beloften (bijna) allemaal zijn waargemaakt. Of dat bij andere gemeenten ook zo zou uitpakken, is moeilijk te zeggen, daarvoor zou je vergelijkbare rapportages van andere gemeenten ernaast moeten leggen. Hoe dan ook, laat de gemeente Voorschoten hier zijn voordeel mee doen. Op basis hiervan kan Voorschoten bovendien als voorbeeld gaan dienen voor andere gemeenten. Van beleidsevaluaties bij overheden wordt meestal niet veel geleerd, zie bijvoorbeeld hoe dat gaat bij de rijksoverheid. Maar deze rapportage laat aan duidelijkheid niets te wensen over, zodat het niet moeilijk is hier lessen uit te trekken. Zie voor een artikel hierover Bestuurseffectrapportage Voorschoten / Lessons learned
en voor de BER-CA zelf: BestuursEffectRapportage Coalitie-Afspraken.

Peter van Hoesel,
emeritus-hoogleraar bestuurskunde