Boek ‘Gemeentelijke overheid in beweging’.

Boek ‘Gemeentelijke overheid in beweging’ geeft gemeentelijke bestuurders handvatten voor een nieuwe coalitieakkoord na de gemeenteraadsverkiezingen

De gemeentelijke overheid staat onder grote druk met alle maatschappelijke ontwikkelingen die zich aandienen. Denk aan digitalisering, klimaatverandering, decentralisatie, kritische burgers. Het boek “Gemeentelijke overheid in beweging” geeft bestuurders handvatten hoe om te gaan met de verschillende maatschappelijke ontwikkelingen. Het boek geeft antwoord op vragen als: Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de gemeentelijke organisatie? Waar moet de gemeente wel op reageren en waarop niet?

Het boek richt zich op iedereen die zich bezighoudt met de organisatie van de toekomst. Maar is vooral ook een handvat voor bestuurders, raadsleden en strategische top binnen de ambtelijke organisaties. Om te zorgen dat de gemeente de rol neemt van sterke eerste overheid die een vertaling geeft van landelijke afspraken en tegelijkertijd aansluit bij de lokale situatie vinden de schrijvers dat de gemeenten aan de volgende zaken prioriteit moeten geven:

1. Maak inwoners deel van de oplossing; individueel en collectief!
2. Ondersteun wie achterblijven
3. Ontwikkel een helder gemeenteprofiel
4. Kies radicaal voor de toekomst

Het boek geeft een beschrijving van de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de komende jaren en hun gevolgen voor bestuur en de gemeentelijke organisatie. Waarbij ook corona als katalysator wordt meegenomen.

Klik voor het boek op:
https://drive.google.com/drive/folders/1o-1VSH7XqofVQuJDYAr6nUMe2vWnvGR9?usp=sharing

Gegevens:
Bert van Ravenhorst, George Evers, Kees Koning. Gemeentelijke overheid in beweging. Februari 2022 (uitgegeven in eigen beheer)

Met een voorwoord van Jan Rotmans (hoogleraar transitiekunde Erasmus Universiteit Rotterdam)