Dilemmalogica.

Wie openbaar bestuur zegt, zegt tegenstellingen. Kenmerkend voor de overheid is immers het verdelen van schaarse zaken. Dat kan geld betreffen, maar ook de inzet van mensen of tijd. Dit betekent dat ongemak en weerstand voortdurend de kop op steken. Kenmerkend voor het werken bij het openbaar bestuur is dat je in alle openheid contact maakt met uiteenlopende mensen over uiteenlopende wensen en mogelijkheden. Dilemmalogica, een methode ontworpen door Ministerie van Algemene Zaken collega Guido Rijnja, is bedoeld als hulpmiddel bij opgaven die zich als tegenstellingen voordoen. Hoe kun je écht contact maken met de verschillende perspectieven op een opgave? En hoe kun je die kennis benutten om vast te stellen wat scheidt én – vooral – wat bindt? Wie de vraag stelt ‘Wat kan wél?’ komt een heel eind. Veel mensen snakken naar een overheid die tijdig en eerlijk zegt waarom iets aandacht vraagt, en die openlijk deelt wat ze wel weet – en wat niet.

Bijgevoegde eerste pdf geeft je daarvoor een algemene handreiking. Klik op: Handreiking Dilemmalogica.

Deze tweede pdf biedt vervolgens je een gedetailleerd stappenschema. Klik op: Stappenschema Dilemmalogica.

Zie voor meer informatie: https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/dilemmalogica/wat-is-dilemmalogica