Het Co-Design Canvas.

“Het Co-Design Canvas is een instrument om samenwerkingen rondom maatschappelijke uitdagingen met verschillende betrokkenen open en transparant te starten, plannen, uitvoeren en evalueren.
Het biedt een hulpmiddel aan overheden, burgers, bedrijven, non-profitorganisaties, kennisinstellingen en andere belanghebbenden om helder te kunnen communiceren en samenwerken. Het maakt verschillen in belangen, kennis, ervaring en machtsverhoudingen inzichtelijk, staat vanaf het begin stil bij gewenste positieve impact en concrete resultaten en zorgt ervoor dat ieders stem echt gehoord wordt. Kortom, het is een instrument dat de variabelen die invloed hebben op een co-designtraject inzichtelijk en bespreekbaar maakt. Hierdoor ontstaat begrip voor elkaars rol, een gemeenschappelijke taal en een helder startpunt. Het canvas biedt flexibiliteit om te reageren op onverwachte gebeurtenissen en helpt om een co-designtraject beter te begrijpen, uit te voeren, maar ook om dit te plannen en te evalueren.
Concreet benoemt het Co-Design Canvas acht variabelen, die invloed hebben op een co-designtraject: de context, het veranderdoel, de betrokkenen, de resultaten, de impact, de focus en de co-designomgeving en -activiteiten. Deze variabelen hebben niet alleen invloed op het proces als geheel, maar beïnvloeden ook elkaar. Zo hebben de betrokkenen invloed op de focus en bepaalt de focus weer wie er aan het proces moet meedoen. Wie er aan tafel zit bepaalt vervolgens weer welke concrete resultaten en impact gewenst en haalbaar zijn, etc.”
– Wina Smeenk, Anja Köppchen & Gène Bertrands –

Codesign Canvas

Context
————–
veranderdoel

Betrokkenen

Impact

Focus

Omgeving

Activiteiten

Resultaten

 

Zie voor meer informatie: https://www.inholland.nl/onderzoek/publicaties/het-co-design-canvas/