Het wordt tijd voor ambtenaren 2.0.

Voor ambtenaren is het in de praktijk lastig om een evenwicht te vinden tussen wat bestuurders willen en wat goed is voor de samenleving. Een beroepsopleiding voor de ambtenaar zou helpen om dat evenwicht beter te vinden en bovendien het vertrouwen van de burger in de overheid te vergroten. Peter van Hoesel en Rob van Engelenburg schetsen vijf aanbevelingen om de relatie tussen overheid en burger weer in evenwicht te brengen en die zorgen voor de ambtenaar 2.0.

  1. Ontwikkel specifieke opleidingen voor ambtenaren;
  2. Laat ambtenaren weten dat tegenspraak hen niet kwalijk zal worden genomen;
  3. Waak ervoor dat politieke afwegingen goede oplossingen bij voorbaat uitsluiten;
  4. Geef kennis altijd voldoende kans tijdens het beleidsproces;
  5. Betrek altijd de samenleving bij de beleidsontwikkeling.

Zie voor het gehele artikel: Het wordt tijd voor ambtenaren 2.0