Werkvormen voor open beleidsontwikkeling: ambtelijk vakmanschap in de 21e eeuw.

Samenvatting 
Internet, individualisering, media en globalisering hebben een ander type samenleving gecreëerd, met veranderende eisen aan de overheid, het bedrijfsleven en aan burgers zelf. Dat heeft consequenties voor de beleidsontwikkeling. Menig ambtenaar worstelt met de vraag hoe hij/zij in de huidige wereld het beroep van beleidsambtenaar goed kan uitoefenen.
Het boek ‘Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw. Hoe het anders kan (en zou moeten)’ biedt een nieuw conceptueel kader voor beleidsontwikkeling als een open proces waarin naast gebruikelijke stakeholders ook ongebruikelijke stakeholders en gewone burgers betrokken worden.


Zie: Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw: hoe het anders kan (en zou moeten)
Voor de online workshop over ‘Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw’, zie: Online workshop Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw .

Dit nieuwe boek, ‘Werkvormen voor open beleidsontwikkeling. Ambtelijk vakmanschap in de 21e eeuw’, is daarop een praktisch vervolg, maar kan op zichzelf gelezen worden. Het biedt een groot aantal werkvormen aan om open beleidsprocessen vorm te geven. Voor een vlot keuzeproces is aan elke werkvorm een of twee van de volgende trefwoorden toegekend: intervisie, out of the box, toekomstverkenning, risicomanagement, probleemoplossing, evaluatie.

In deze snel veranderende wereld wil dit boek de beleidsambtenaar inspireren met een variëteit aan werkvormen om hem/haar daarmee te faciliteren open beleidsprocessen met veel stakeholders vorm te geven!
Klik voor meer informatie op: Werkvormen voor open beleidsontwikkeling door Bram Castelein – Managementboek.nl

Max Herold
April, 2022