Leg de spookeconomie aan banden.

De spookeconomie, waarin geld enkel wordt gebruikt om meer geld te verdienen, heeft nadelige gevolgen voor de reguliere economie en voor de maatschappij als geheel, stellen Rob van Engelenburg en Peter van Hoesel. Aan de overheid de taak om in te grijpen.

De economie bestaat allerlei deelmarkten, met een eigen dynamiek en met eigen kenmerken. Naast de grijze en de zwarte economie is er de gewone ruileconomie (het grootste deel van de economie) die bestaat uit vele sectoren. Verder zorgt de overheid voor een herverdelingseconomie waarmee de inkomensverschillen tussen burgers worden verkleind. Althans, dat is de bedoeling.

Klik voor het hele artikel op: https://platformoverheid.nl/artikel/leg-de-spookeconomie-aan-banden/