Anti-globalisering als nieuwe cultuurtrend

In november 2005 organiseert het ROI (Opleidingsinstituut voor de overheid) samen met managementissues.com, Penta Scope, De Boer,Ritsema & Van Eck en het NVCC uit de VS de al weer vierde offici?le certificatie trainingen van Spiral Dynamics in Nederland.
Voor informatie bel het ROI, dhr. Paul Jansen Schoonhoven tel. 070 3763629 of ga naar de site
www.spiraldynamics.info.

Het nieuwe links: wij gevoel, niet nationaal maar mondiaal.
De laatste mail voor mij vakantie.

Combinatie van samenvatting van artikel uit Elsevier 30 juni 2001 en eigen bespiegelingen.

Het is smullen voor mensen die thuis zijn in Spiral Dynamics (SD, voor een uitgebreidere beschrijving zie www.managementissues.com) Voor mensen thuis in SD was dit verhaal al een tijd lang van te voren te voorspellen. Ik bedoel, kijk eens naar de protesten in Seattle, Goteborg en Praag. Daar zie je de voorbeelden van de nieuwe waardensystemen die mondiaal een trend gaan zetten en waar regeringen/overheden zich steeds meer hun hoofd over zullen gaan breken.  Bij het waardensysteem dat die overheden hanteren past uiteraard ook het instrumentarium: wetgeving. Dat overheidsinstrumentarium alleen zal bij lange na niet meer gaan voldoen bij dit soort groepen.

De anti-globaliseringsbeweging heeft, wat men in termen van spiral dynamics noemt, veel trekken van het 'groene' waardensysteem. Het is een waardenpatroon dat in cultuurevolutionaire termen volgt op het oranje waardensysteem (individualisering, resultaatgericht, persoonlijk succes, materialisme etc.). Je zou het groene waardensysteem als reactie kunnen zien op de sterke vorm van oranje denken die momenteel plaatsvindt. Het 'oranje-denken cre?ert immers zijn eigen problemen. Als iedereen steeds meer wil en het beste van het beste wil hebben voor zichzelf, dan betekent dit in de ogen van de 'groenen' dat mensen met een oranjesysteem de mondiale problemen over het hoofd zien die deze levenshouding met zich meebrengt: energieproblemen, milieuproblemen, isolement, toenemende burn-outs, ongelijkheid etc.

Terzijde merk ik hierbij op dat in de SD-optiek elk waardensysteem zijn eigen nieuwe problemen cre?ert (dus ook het groene denken en de waardensystemen die cultuurevolutionair daar weer uit voortvloeien). Dit geldt uiteraard ook de waardensystemen die aan oranje voorafgingen. Die cre?erden ook hun eigen problemen. Dit naast het feit dat ze allemaal uiteraard ook gezonde, positieve aspecten/vormen in zich hebben. Maar laten we ons focussen op groen.

Enkele kenmerken van dit groene waardensysteem zijn.
* Sterk vertrouwen in zelfsturende teams.
* Beslissingen worden genomen op consensusbasis.
* Geen onderscheid mannen – vrouwen. Streven ?berhaupt volledige gelijkheid na.
* Niet-hierarchisch/plat in zijn organisatievorm.
* Als je al over een 'leider' spreekt is dat primair een faciliteerder.
* Sterke identificatie met de slachtoffers/consequenties van uitbuiters/uitbuitingen.
* Vastberadenheid om mensen boven profit te zetten.
* Verzamelen zich (politiek) rond issues als ecologie en gelijkheid.
*  Verzamelen zich (politiek) tegen (met name het leiderschap van) de elite.
* Bereiken niet altijd resultaat door de vaak grote focus op 'tegen' resp.
  de zeer sterke drang om consensus in de groep te realiseren.

De anti-globaliseringsbeweging is een grote mondiale familie aan het worden van utopisten die zich in steeds wisselende werkverbanden organiseren. Als eenvoudig land kun je die groepering niet meer echt aanspreken.

Wat wil de anti-globaliseringsbeweging?
Eigenlijk eenvoudig. Andere economische machtsverhoudingen, ongelijkheid opheffen of zoals ze zeggen:"De liberale wereldhandel is een illusie. De vrije markt is niet vrij. Slechts het Noorden profiteert ervan." Onvoorwaardelijke aandacht voor het milieu. Respect voor mensenrechten etc.
Een verzameling van hun opmerkingen die sterk richting het groene waardensysteem wijzen:
"We zijn anti-autoritair!"
"Wij hebben geen Fuhrer nodig"
"Wij moeten niets hebben van traditionele gezagsstructuren"
"Elk individu moet zijn eigen grenzen ontdekken"

Hoe werken ze?
Eigenlijk heel eenvoudig.
Voor elke internationale top wordt een conspiratieve werkgroep opgericht ("Goteborg","Genua"). Wisselende deelnemers bereiden nauwgezet acties voor. Via het internet en per mobiele telefoon stemmen ze de strategie af met andere sociale bewegingen in de wereld.

Wat zal deze ontwikkeling nog meer gaan stimuleren?
Sites als die van David Icke ( zie www.davidicke.com ) waarin de donkere kant van de globalisering wordt verteld. Je vind daar verhalen over de negatieve invloed van bankiersfamilies zoals de Rothschilds, de mondiale invloed achter de schermen van de Rockefellers. Eigenlijk over de manier waarop de wereld achter de schermen volgens de auteurs wordt bestuurd. De invloed van de Amerikaanse Commission of Foreign Affairs en de Trilateral Commission. De manier waarop mensen in de wereld gemanipuleerd worden. Het Strecker-memorandom waarin wordt beschreven hoe het Aidsvirus ontworpen is en waarom. (zie www.thule.org/strecker.html) Of al deze verhalen waar of niet waar zijn laat ik in het midden. Zover heb ik me daar niet in verdiept. Maar voer voor 'nieuw links' is het wel.

Ter afsluiting kun je zeggen dat de anti-globalisering een paradox is. De globalisering en de nieuwe media hebben hen tot een factor gemaakt. Daarnaast zal hun optreden de samenwerking van landen alleen maar versterken m.a.w. de globalisering juist gaan stimuleren.