Denkfundamenten ontsluierd

Het boek “Denkfundamenten ontsluierd, een introductie in Spiral Dynamics” van Max Herold is uniek in zijn soort en wordt gezien als een standaardwerk door velen die zich met deze materie bezig houden. Sowieso is het een van de weinige Nederlandstalige boeken op het gebied van Spiral Dynamics, een praktisch toepasbare theorie over menselijke denkpatronen. Maar belangrijker is dat het boek zeer goed leesbaar is.

Synopisis
De Amerikaanse hoogleraar Clare W. Graves besteedde 35 jaar van zijn leven aan het onderzoek naar fundamentele manieren van denken die mensen hanteren. Het resultaat waarmee hij op de proppen kwam was verbluffend. Een code van denksystemen die iedereen kan helpen te begrijpen wat er in de wereld gebeurt. De resultaten van prof. Graves kunnen worden gebruikt door individuen, organisaties en hele samenlevingen, om effectief om te gaan met de problemen die ze zelf in hun omgeving ervaren, zoals:
 
Wat maakt dat onze politieke partijen steeds minder effectief worden in het aanpakken van maatschappelijke problemen? Is het misschien omdat de problemen die we vandaag de dag ervaren het gevolg zijn van de oplossingen die we gisteren hebben gekozen? Oplossingen die voortvloeien uit basale denksystemen die we hanteren?
 
De bedoeling van dit boek is je te helpen om een nieuwe manier van kijken naar gebeurtenissen in de wereld te ontwikkelen. Of je nu politicus bent of ‘gewoon’ burger, ondernemer of werknemer, het boek geeft je antwoorden op de vraag hoe om te gaan met die complexer wordende wereld. In welke richting oplossingen kunnen worden gezocht voor de problemen die om ons heen worden ervaren.

Prijs: E29,95 exclusief verzendkosten.

‘Denkfundamenten ontsluierd’ is te bestellen via Managementboek.nl
 

.