Spiral Dynamics® 1: Basis Training.

Spiral Dynamics®, gebaseerd op het gedachtegoed van Graves, biedt als concept inzicht in hoe wij denken en hoe wij ons gedragen in organisaties. U leert werken met een praktisch model dat u een scherp beeld geeft van de relatie tussen drijfveren van mensen en van de cultuur waarin zij werken en leven. Spiral Dynamics® maakt processen transparant en biedt handvatten voor het beter begrijpen van waardensystemen die mensen (in organisaties) hanteren.

Resultaat
Na afloop:

  • heeft u inzicht in Graves’ ECLET benadering/ theorieën en het Spiral Dynamics® model
  • bent u inhoudelijk op de hoogte hoe verschillende, diepere waardensystemen op elkaar reageren, samenwerken of conflicteren
  • bent u in staat om een overgang van het ene waardensysteem naar het andere te begeleiden
  • ziet u een duidelijke link tussen individu, organisatie en maatschappij

Doelgroep

Trainers, coaches, facilitators, consultants, organisatie-, veranderings- en communicatiedeskundigen, managers, beleids- en stafmedewerkers met interesse voor cultuurverandering.

Inhoud

Dit programma biedt inzicht in zowel de oorsprong als de mogelijkheden van Spiral Dynamics® .
De laatste ontwikkelingen op het gebied van waardensystemen en de evolutionaire veranderingstheorie komen aan de orde.
Naast een overzicht van het werk van prof. Clare W. Graves en zijn basisprincipes, maakt u kennis met programma’s voor persoonlijke ontwikkeling. Bovendien met toepassingen gebruikt bij het oplossen van organisatie en maatschappelijke problemen.
Spiral Dynamics is duidelijk meer dan een ‘colour-code’, namelijk een krachtig diagnose instrument om de dynamiek in organisaties te doorgronden, waarbij u mensen en processen beter leert begrijpen.

Voor nadere info over onderwerpen in het SD1 – trainingsprogramma: zie www.spiraldynamics.org

Werkwijze

Voorafgaand een intake en huiswerk. De training is interactief en intensief.
Korte theoretische inleidingen aan de hand van casuïstiek worden afgewisseld met opdrachten en oefeningen.
Na afloop van het dagprogramma is het mogelijk om relevante films te bekijken.
Natasha Todorovic is de ervaren trainer van dit programma. De voertaal is Engels.
Begeleiding in Nederlands is aanwezig.
Na deelname ontvangt u het Spiral Dynamics® Level 1 certificaat.

Competenties

Analyseren, conceptualiseren, diversiteitsbewust handelen, omgevingsbewust handelen, interpersoonlijke sensitiviteit, zelfreflectie.

National Values Center

Wij (Managementissues.com en Values Dynamics) organiseren deze officiële certificatietraining in samenwerking met het National Values Center uit de Verenigde Staten.

Trainer
Dr. Natasha Todorovic MBA, geeft leiding aan het National Values Center (NVC Consulting).
Dit is een organisatie die gespecialiseerd is in toepassingen van Spiral Dynamics
®(SD) en in opkomende nieuwe systemen.
Dr. Todorovic consulteert, coacht en traint wereldwijd cliënten in grote organisaties (zowel publiek als privaat).
Zij werkt met het Graves/Spiral Dynamics
® model sinds 1992.
Samen met Chris Cowan (medewerker van prof. Graves; overleden in 2015) maakten zij de complexe theorie van SD praktisch toegankelijk voor vele organisaties.
Chris was o.a. betrokken bij de transformatie in Zuid-Afrika als adviseur van Mandela. Natasha heeft de nodige ervaring met HRM en daarbij behorende assessments.
Zie ook:
www.clarewgraves.com

Locatie en tijdstip
Het programma van 09.00 – 17.30 uur omvat vier dagen en vindt plaats in Den Haag.
Cursusaccommodatie overdag: zie www.omdehoek.nl .

Data:
Zondag 21 t/m woensdag 24 augustus 2016.

Kosten
€ 1.995,-   cursusmateriaal, lunch en cursusaccommodatie zijn inbegrepen.
Exclusief BTW en hotelkosten.

Bespaar door vroeg in te schrijven
Registreer en betaal 3 maanden vooraf voor zowel Spiral Dynamics® 1 als 2 en bespaar € 400,- .
De kosten voor beide gecertificeerde trainingen in combinatie zijn dan: € 3.280,-
Indien u slechts één training volgt dan geldt een korting van € 175,-

Annulering (uitsluitend schriftelijk)
Meer dan 8 weken voor aanvang: geen kosten
Van 8 tot 4 weken voor aanvang: 50% van de kosten
Minder dan 4 weken voor aanvang: 100% van de kosten
Kosteloos indien u een vervang(st)er laat deelnemen

Advies
drs. Paul Jansen Schoonhoven
Korvetwal 7   2317 GR LEIDEN
T: 071 – 523 60 55    
E:
jansenschoonhoven@xs4all.nl