Spiral Dynamics® 2: Gecertificeerde Training.

Duurzaam realiseren van betrokkenheid in organisaties door verdieping SD model/ theorie en analyse van (eigen) casuïstiek

Wilt u achter de schermen kijken van maatschappelijke verschijnselen? En bovendien de drijfveren van mensen begrijpen die ten grondslag liggen aan trends, nieuwe strategieën en veranderingsgolven én er daadwerkelijk mee aan de slag gaan? Dan is deze vervolgtraining iets voor u! Het SD gedachtegoed (van Graves) is de sleutel tot verandering voor het duurzaam realiseren van betrokkenheid bij individuen in organisaties en samenleving.

Resultaat
Na afloop:

  • heeft u uw kennis en inzichten in het SD model en Graves’ theorieën verdiept
  • kunt u (persoons- en organisatie)veranderingsprocessen effectief begeleiden
  • bent u in staat om complexe overgangen van het ene waardesysteem naar het andere te realiseren
  • heeft u licenties om zelf de verschillende SD assessments toe te passen
  • kunt u een eigen account verwerven om deze SD assessments in uw praktijk te gebruiken

Doelgroep
Trainers, coaches, facilitators, consultants, organisatie-, veranderings- en communicatiedeskundigen, managers, beleids- en stafmedewerkers met interesse voor cultuurverandering die na SDL1 een vooral toepassingsgerichte training willen volgen.

Inhoud

Deze officiële certificatietraining bouwt voort op onderdelen uit SDL1 en is bestemd voor diegenen die het ‘Emergent Cyclical Double Helix’ model, theorieën en skills voor volwassenen willen toepassen in hun dagelijkse werk, vaak in verschillende (organisatie) contexten.

U krijgt inzicht in de gevolgen van zowel persoons- als organisatieveranderingen. Bovendien analyseert u hoe u individuen met verschillende ‘denk- en waardensystemen’ effectief kunt begeleiden/ managen in deze transitieprocessen. Deze vervolgtraining is eveneens een platform voor discussie over specifieke applicaties en research-initiatieven.

Zie voor onderwerpen van het SDL2 programma: www.spiraldynamics.org bij training overview.

Werkwijze

Voorafgaand een intake en voorbereidingsafspraken. Action learning: korte theoretische inleidingen aan de hand van (eigen) casuïstiek wisselen we af met opdrachten en oefeningen. U krijgt extra ‘assessmenttools’ aangereikt die u leert toe te passen. Na afloop van het dagprogramma is het mogelijk om relevante films te bekijken. De voertaal is Engels. Nazorg via intervisiebijeenkomsten.

Competenties

Conceptualiseren, diversiteitsbewust handelen, omgevingsbewust handelen, organisatiesensitiviteit en strategisch aansturen.

National Values Center

Wij (Managementissues.com en Values Dynamics) organiseren deze officiële certificatietraining in samenwerking met het National Values Center uit de Verenigde Staten.

Trainer
Dr. Natasha Todorovic MBA, geeft leiding aan het National Values Center (NVC Consulting), een organisatie die gespecialiseerd is in toepassingen van Spiral Dynamics®(SD) en in opkomende nieuwe systemen. Dr. Todorovic consulteert, coacht en traint wereldwijd cliënten in grote organisaties (zowel publiek als privaat). Zij werkt met het Graves/Spiral Dynamics® model sinds 1992. Samen met Chris Cowan (medewerker van prof. Graves; overleden in 2015) maakten zij de complexe theorie van SD praktisch toegankelijk voor vele organisaties. Chris was o.a. betrokken bij de transformatie in Zuid-Afrika als adviseur van Mandela. Natasha heeft de nodige ervaring met HRM en daarbij behorende assessments.
Zie ook:
www.clarewgraves.com

Locatie en tijdstip
Het programma van 09.00 – 17.30 uur omvat vier dagen en vindt plaats in Den Haag.

Cursusaccommodatie overdag: zie www.omdehoek.nl .

Data: vrijdag 26 t/m zondag 28 augustus 2016. 

Kosten
€ 1.685,- cursusmateriaal, lunch en cursusaccommodatie zijn inbegrepen
Exclusief Btw en hotelkosten.

Bespaar door vroeg in te schrijven
Registreer en betaal 2 maanden vooraf voor zowel Spiral Dynamics® 1 als 2 en bespaar € 400,- . De kosten voor beide gecertificeerde trainingen in combinatie zijn dan: € 3.280,-
Indien u slechts één training volgt dan geldt een korting van € 175,-

Annulering (uitsluitend schriftelijk)
Meer dan 8 weken voor aanvang: geen kosten
Van 8 tot 4 weken voor aanvang: 50% van de kosten
Minder dan 4 weken voor aanvang: 100% van de kosten
Kosteloos indien u een vervang(st)er laat deelnemen

Advies
drs. Paul Jansen Schoonhoven
Korvetwal 7
2317 GR LEIDEN
T: 071 – 523 60 55
E:
jansenschoonhoven@xs4all.nl

www.spiraldynamics.org