Uitnodiging Spiral Dynamics seminar

"(Waarde)volle kijk op leiderschap en samenleving"
– waarden als sleutel van verandering –


Uitnodiging SD-seminar, 21 november 2006

18:30 – 21:30 uur, ROI Den Haag

Op dinsdag 21 november aanstaande organiseert ROI, in samenwerking met DBR en Managementissues.com, een jubileumseminar over de ontwikkelingen in leiderschap en samenleving in de komende 15-20 jaar. Deze bijeenkomst vindt plaats ter gelegenheid van het eerste Spiral Dynamics lustrum.

Over Spiral Dynamics
De Amerikaanse hoogleraar Clare Graves ontwikkelde een model om met de toenemende gedifferentieerdheid en complexiteit in de samenleving om te gaan. Het model laat zien hoe de ontwikkeling van omgevingen en waardensystemen die mensen daarin hanteren met elkaar interacteren. Dit dynamische krachtenspel is goed te duiden en voorspelbaar te maken met deze zienswijze. Voorts wordt inzichtelijk hoe waardentransities vorm kunnen worden gegeven.

Zijn model is door zijn opvolgers Chris Cowan en Natasha Todorovic omgedoopt tot Spiral Dynamics? en letterlijk in een kleurrijke spiraal gevisualiseerd. Voor de vijfde maal verzorgen zij in Europa hun befaamde seminars over fundamentele manieren van denken over ontwikkelingen in organisaties en samenleving. Deze ontwikkelingen hebben afwisselend een individuele dan wel een collectieve boventoon, en neigen naar een steeds hoger niveau te bewegen. Waartoe leiden deze ontwikkelingen? Hoe komt de samenleving er de komende decennia uit te zien? Hoe kunnen wij ons daar op voorbereiden? Dat zijn de vragen die centraal staan tijdens deze lustrum- bijeenkomst. 
Klik hier voor meer achtergrondinformatie over Spiral Dynamics

Gastsprekers

  • Paul Rademaker, voorzitter van het Netwerk Toekomstverkenningen en lid van de Club van Rome, bespreekt de verwachte ontwikkelingen in technologie en samenleving voor de komende 20 jaar.
  • Annemieke Roobeek, hoogleraar strategie en transformatiemanagement Nyerode University, gaat vervolgens in op de noodzakelijke transities in samenleving en organisaties.
  • Chris Cowan zal vanuit het perspectief van waardenmanagement schetsen hoe een omwenteling in leiderschap tot stand zou kunnen komen. In de forumdiscussie gaan de inleiders met de zaal in debat over de vraag welk soort leiderschap hiervoor nodig is.

Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor (oud-)deelnemers van SD-trainingen, nieuwe belangstellenden, beleidsmedewerkers en toekomstgerichte leidinggevenden in de publieke ?n private sector.

Aanmelden voor het Spiral Dynamics seminar
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via de website www.roi-opl.nl/seminar. Aan deelname is een bijdrage in de kosten verbonden van ? 75,–.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Paul Jansen Schoonhoven, projectleider SD-event, ROI Den Haag.
E-mail: p.jansenschoonhoven@roi-opl.nl
Telefoon 070 376 36 29
Telefax 070 376 36 55
Mobiel  06 51 499 136