‘Charting the corporate mind’.

Bron van onderstaande tekst:
Praktische bestuurskunde: Handleidingen, checklists en andere handreikingen voor bestuur, management en beleid
Auteur: Prof.dr. A.F.A. Korsten, 2007
Zie:  http://www.arnokorsten.nl/PDF/Bestuurskunde/Praktische%20bestuurskunde.pdf

Charles Hampden-Turner schreef een klassiek boek ‘Charting the corporate mind’ (Zie: https://amzn.to/2EsKfNL ). Het verscheen in 1990 en was een vervolg op ‘Maps of the mind’ uit 1981. Het boek uit 1990 gaat over het omgaan met dilemma’s rond waarden. Het boek komt samengevat op het volgende neer.

Het proces waarbij waarde wordt toegevoegd aan producten is complex, omdat veel waarden tegengestelden zijn van elkaar. Toch worden aan producten steeds strengere eisen gesteld en het is dan ook van belang dat organisaties leren omgaan met deze vaak tegengestelde eisen. Zij moeten leren omgaan met dilemma’s. De belangrijkste stap daarbij is dat zij inzien dat veel keuzen elkaar vaak lijken uit te sluiten, maar door middel van een dialectisch proces met elkaar kunnen worden verenigd. Een of/of-keuze wordt dan een en/en-keuze. Naarmate de ogenschijnlijke tegenstelling tussen de keuzes groter is, kan er meer synergie bereikt worden als ze met elkaar verenigd worden.

Een methode om inzicht te krijgen in strategische dilemma’s en ze vervolgens te kunnen oplossen, is ze in kaart te brengen. Daarbij worden twee tegengestelde waarden (bijvoorbeeld differentiatie en integratie) op een as gezet, waarna wordt aangegeven op welke positie in het assenstelsel de organisatie zich bevindt. Door het management van een organisatie op deze wijze aan aantal dilemma’s te laten positioneren, kan de strategische geest van een onderneming in kaart gebracht worden. Het is vervolgens de kunst om tussen de dilemma’s te manoeuvreren, waarbij de organisatie ernaar streeft steeds meer te voldoen aan beide tegengestelde eisen. Met behulp van de kaarten kunnen managers zien waar zij zich met hun organisatie bevinden en of zij zich in de richting van het doel begeven, ofwel het kunnen voldoen aan beide eisen door ze met elkaar te verenigen. De organisatie die het snelst leert manoeuvreren tussen de Scylla en Charibdis van de geformuleerde tegenstellingen, zal daarbij de beste kansen hebben om in de gunst van de consument te vallen’. Einde citaat.

Aldus in: Witteveen, A. en K.Visser, De top 100 aller tijden – Een bespreking van de 100 belangrijkste managementboeken, Main Press, 1997.