Toeslagenaffaire: ‘Zo hadden we het niet bedoeld’

Jesse Frederik schreef het boek ‘Zo hadden we het niet bedoeld – de tragedie achter de toeslagenaffaire’. Frederik wil met dit boek over de toeslagenaffaire antwoord proberen te geven waarom zaken gelopen zijn zoals ze gelopen zijn. Daarvoor moet je jezelf zowel de vraag stellen ‘Wie het heeft gedaan’, als ‘Waarom het zo is gegaan’. Wie nauwgezet kijkt naar het speelveld van de kinderopvangtoeslagenaffaire wordt een complexe samenloop van omstandigheden met onbedoelde consequenties gewaar. Een speelveld met veel verschillende actoren met eigen belangen en eigen verantwoordelijkheden. Een speelveld met ingewikkelde beleidsregels en een sterk ingekaderde uitvoeringspraktijk. Een speelveld met intenties het goed te willen doen, maar het daarin niet slagen vanwege de onoverzichtelijkheid en ondoorgrondelijkheid van datzelfde speelveld waarin verantwoordelijkheden welhaast Tayloristisch zijn opgesplitst.
Bram Castelein schreef een recensie over dit boek. Klik op Zo hadden we het niet bedoeld – de tragedie achter de toeslagenaffaire.

Algemene informatie over het boek
Zo hadden we het niet bedoeld – de tragedie achter de toeslagenaffaire
Auteur: Jesse Frederik
Uitgeverij: De Correspondent, 2021
Klik op: https://www.managementboek.nl/e-book/9789083078922/zo-hadden-we-het-niet-bedoeld-jesse-frederik?affiliate=1910