Methoden voor ontwerpen ‘blended learning’- trajecten.

Blended learning staat voor het combineren van online leren en contactonderwijs. Bijgaand vier methoden om een ‘blended learning’ traject te ontwerpen.

1. ABC
ABC staat voor ABC Model ‘Arena Blended Connected’ Learning Design en laat zien hoe je in 90-minuten met deze methodiek een (her)ontwerp van een blended module of opleidingsonderdeel kunt maken. Zie de bijgevoegde instructiepowerpoint ABC

2. Jukebox
Je hebt ook het Jukeboxmodel dat bestaat uit een aantal te stellen vragen en checkpoints met keuzemogelijkheden: Zie daarvoor deze instructiepowerpoint Jukeboxmodel

3. ADC
Een derde model is het Absorb-Do-Connect model van W. Horton. Zie daarvoor deze instructiepowerpoint ADC

4. 3P
Een laatste model is het ‘3P learning model’, waarbij de drie P’s staan voor Personalization, Participation en Pull Knowledge. Zie daarvoor deze instructiepowerpoint 3P

Wat voor soorten video’s kun je bij online en blended learning gebruiken?
Bron soorten video’s:
https://www.e-learning.nl/Nieuws/tabid/62/ID/309670/Wat-voor-soorten-videos-kun-je-bij-online-en-blended-learning-gebruiken.aspx

ideo’s worden dikwijls bij online en blended learning ingezet. Firma TechSmith laat zien dat je video’s niet alleen kunt inzetten voor het geven van instructies of het verzorgen van demonstraties. Zij onderscheiden zeven typen video’s bij online en blended learning.

 1. De introductievideo.
  Hierin introduceert de docent zichzelf (inclusief wat leuke gegevens over zichzelf), en de inhoud en opzet van de cursus of module. Je maakt ook helder wat je verwacht. Docenten krijgen hierdoor bij online leren een gezicht. Dit kan de betrokkenheid van lerenden vergroten.
 2. Cursusnavigatievideo.
  Hierin licht je de structuur van de cursus meer in detail toe. Hoe is de cursus opgebouwd? Waar kunnen lerenden de leerstof vinden? Hoe kunnen lerenden opdrachten inleveren? Wat is de planning? TechSmith noemt het niet, maar je kunt van je video een ‘advance organizer’ maken. Dit is een middel waarmee je gestructureerde informatie bij de start van een leerproces aanbiedt, onder meer om voorkennis te activeren.
 3. Video over een nieuwe week of nieuw onderwerp.
  Wat gaan we de komende week doen? Hoe is het nieuwe thema opgebouwd? Ook nu fungeert de video als een ‘advance organizer’. Verder kun je deze video gebruiken om lerenden te enthousiasmeren en hen wijzen op de belangrijkste onderdelen van de nieuwe week of het nieuwe thema. TechSmith suggereert om daarbij gebruik te maken van ‘cliff hangers‘.
 4. Walkthrough videos.
  Dit zijn video’s die gaan over hoe lerenden materialen kunnen bestuderen en opdrachten kunnen maken. Deze video’s bevatten dus ondersteunende informatie die helpt bij het leren. Je kunt hen bijvoorbeeld wijzen op het belang van zelftoetsen of op het gebruik van een discussieforum.
 5. Feedbackvideo’s bij opdrachten en projecten.
  Je kunt ook feedback via video geven. Je kunt daarbij bijvoorbeeld aanwijzingen geven bij berekeningen die lerenden hebben gemaakt of bij teksten die zij hebben geschreven. Volgens TechSmith kun je zelfs extra uitleg geven als een lerende vaker dezelfde fout maakt: “This personalized and conversational feedback will help them feel valued and engaged with your course.
 6. Video’s gemaakt door lerenden.
  Laat lerenden video’s maken. Dat bevordert volgens TechSmith hun creativiteit en digitale vaardigheden. Laat lerenden video’s maken waarmee zij zich introduceren of waarmee zij reageren op discussies. Dit kan volgens TechSmith de onderlinge betrokkenheid vergroten. Zelf geef ik altijd als voorbeeld: laat lerenden via video’s bestudeerde leerstof zelf verklaren of laat lerenden via video peer feedback geven. Nota bene: laatst kreeg ik de vraag of dit wel ‘AVG-proof’ is. Je mag lerenden echter video’s laten maken als het doel duidelijk omschreven is en als de video besloten gepubliceerd wordt (bijvoorbeeld binnen een digitale leeromgeving). Verder kun je lerenden ook de keuze geven om een video te maken of een geschreven uitwerking. Als je bang bent dat lerenden elkaars video’s online gaan delen, ondanks de afspraak dat niet te doen, dan heb je m.i. een heel ander probleem (vertrouwen, veiligheid binnen de groep).
 7. Beknopte instructievideo’s.
  TechSmith merkt terecht op dat je beter korte, interactieve, video’s kunt gebruiken dan opnames van een uur durende presentatie. Lerenden kunnen zich bij kortere video’s beter focussen. Volgens TechSmith is het daarbij ook van belang zelf in beeld te zijn. Interactie bevordert verwerking van de inhoud.

Max Herold,
Oktober 2020