Procesmanagement en burgerparticipatie

Burger versus overheid.

De verhouding tussen burgers en hun overheid is nogal eens gespannen of zelfs conflictueus. Bestuurders

Management in netwerken.

Management in netwerkenAuteurs: Hans de Bruijn en Ernst ten Heuvelhof, 3-de druk, 2007, Uitgeverij Lemma, Den

Procesregie.

Zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven is een groeiende behoefte aan mensen die

Vaarwel volksvertegenwoordiging

Artikel van Leo Klinkers, met diens toestemming hier volledig gepubliceerd. Leo is directeur van Klinkers